information connections notes
3:19 PM | Thursday, November 30, 2006
ANG MAHIRAP SAYO

pag sinabing hindi kaya, wag nang ipagpilit pa. pero may magagawa ba ako?

 • December 2003
 • January 2004
 • February 2004
 • March 2004
 • April 2004
 • May 2004
 • June 2004
 • July 2004
 • August 2004
 • September 2004
 • October 2004
 • November 2004
 • December 2004
 • January 2005
 • February 2005
 • March 2005
 • April 2005
 • May 2005
 • June 2005
 • July 2005
 • October 2005
 • December 2005
 • February 2006
 • July 2006
 • November 2006
 • December 2006
 • January 2007
 • February 2007
 • March 2007
 • April 2007
 • May 2007
 • December 2007

  conversations over coffee